วิธีซื้อคอร์สเรียน


ไปยังเมนูคอร์สเรียน


เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการ


กด "สมัครเรียนคอร์สนี้"


กดดำเนินการชำระเงิน


ทำการเข้าสู่ระบบ


ทำการชำระเงินและแจ้งชำระโดยการ กด "แจ้งชำระเงิน"


กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและทำการอัพโหลดสลิปโอนเงิน และกด Summit